SMFF - Svenska Naturreservat

Senast aktiva
Topplista

Läs innan du registrerar dig och betalar!

Registrering

Vi rekommenderar ett konto per person, men flera konton kan registreras. Tänk dock på att
varje konto är unikt samt att någon poängsammanställning mellan olika konton ej kommer
att tillämpas.

Lösenord: a-z stora och små bokstäver samt 0-9 får användas. Max 30 tecken.
För att återställa glömt lösen - maila webmaster(at)sk6ei.se
Om du inte anger epostadress kan vi inte garantera lösenordsåterställningen.

Betalning
Efter registreringen sker betalning med signal och SMFF som referens till PG: 12 26 24-0
Årsavgiften för tävlingen, i nuläget 50kr/år, är giltig ett år framåt oavsett när på året registrering sker. Det är även möjligt att lösa 3 år till priset 100kr. Återbetalning av avgift sker ej.

Från utlandet
IBAN: SE58 9500 0099 6026 0122 6240
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS


Vill du sponsra klubben kan valfritt belopp sättas in, men ange då att det gäller sponsring!

Läs "Regler" och "Hjälp". Det finns många dolda funktioner som lätt missas!
Registrera
Din anropssignal:
Lösenord:
Förnamn:
E-post:
QTH lokator::