SMFF - Svenska Naturreservat

Senast aktiva
Topplista

Läs innan du registrerar dig och betalar!

Registrering

Vi rekommenderar ett konto per person, men flera konton kan registreras. Tänk dock på att
varje konto är unikt samt att någon poängsammanställning mellan olika konton ej kommer
att tillämpas.

Lösenord: a-z stora och små bokstäver samt 0-9 får användas. Max 30 tecken.
För att återställa glömt lösen - maila webmaster(at)sk6ei.se
Om du inte anger epostadress kan vi inte garantera lösenordsåterställningen.

Betalning
Avgiften är för närvarande 50kr/år och SKA betalas till kontot det år tävling avses! (Tävling år 2017 betalas under 2017) Återbetalning av avgift sker ej.
Efter registreringen sker betalning med signal och SMFF som referens till
PG: 12 26 24-0

Från utlandet
IBAN: SE58 9500 0099 6026 0122 6240
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS


Vill du sponsra klubben kan valfritt belopp sättas in, men ange då att det gäller sponsring!

Läs "Regler" och "Hjälp". Det finns många dolda funktioner som lätt missas!
Registrera
Din anropssignal:
Lösenord:
Förnamn:
E-post:
QTH lokator::