SMFF - Svenska Naturreservat

Longitud, Latitud:


Kartsök

Kartan visar de 100 senaste områdena i databasen

9148Abborrtjärnbergshuvudet
9139Bastbergs naturreservat
9162Bastusjöklippen
9212Bastviken
9202Björnöarna
9219Blåsberget
9213Borgaberget
9206Borgundaberget
9217Bornsmyran
9188Brännefjäll
9200Brännåsen
9163Böxlörvmyrskogen
9130Dakota
9170Ehrendal Norra
9209Falkberget
9190Farbergskärret
9153Fjärdingsöarnas naturreservat
9121Flotthöljeskogen
9128Fästan
9210Grimsåvallen
9140Grå-Larsknipen
9145Göteryd
9164Halmmyran
9203Havsvalladalen
9176Hillingsberget
9187Hultberget
9211Hundtjärnåsen
9123Hunnaskogen
9196Hälberget
9131Hörnån
9191Järnesberget
9132Kallkälltegen
9174Karlstorps tallskog
9166Karshult
9177Katrinelund
9204Keddaböke
9156Kilinge
9214Kittelmyren
9142Klingstorpabäcken
9149Klusåberget
9172Kockoraberget
9154Korsviken
9167Krankenbäcken
9133Kulfors
9150Kuoukaravinerna
9175Kvarnbäcken
9157Kålabro
9134Lagheden
9126Lerbo-Biesta
9135Lidmyran
9160Lilla Köpinge
9218Limön
9138Lundbosjön
9179Långholmen-Käringö
9143Marsjön-Bondsundet
9122Mörtsjöberget
9183Mössnäsudden
9173Nifelhems naturreservat
9201Nittälven
9205Ottenby rev
9161Persby-Gillersberg
9158Piatis
9146Prästanäset
9180Prästskaten
9208Rackstadskogen
9165Rammberget
9168Ramshults tallskogar
9181Risberget
9147Risinge Bökeskog
9144Rödde
9215Saxeknut
9124Sjösåsa näs
9197Skansberget
9151Skarjak
9136Skarvsjömyrarna
9182Skärmyrlok
9186Slandön
9125Smaulmyrar
9192Spärrmyrberget
9207Stampatorgs ljunghed
9193Stor-Almselberget
9194Stortjärnberget
9195Södra Brånet
9137Sörheden
9159Teunok
9198Trollskogen
9155Trone mosse
9169Trösälven
9129Uvberget
9199Valstasjöns naturreservat
9141Vattholmsskären
9152Vuojatnjarka
9171Älvgärde
9185Ärtan och Bönan
9184Äskekulla
9220Åksjöskogen
9127Åsbyåsen
9216Örvaremossen
9178Östringby
9189Översjöåsen