SMFF - Svenska Naturreservat

Senast aktiva
Topplista

Hjälp


Här har vi samlat viktig information och förklaringar till sidorna

Kartan
På kartan markeras alla reservat med olika färger. Du kan naturligtvis sitta var som helst i reservatet.
Kartan är centrerad över angiven lokator under "Mina uppgifter". Aktuell GPS-position i grader för markören visas överst till vänster. Högerklick visar de 400 närmaste naturreservaten för aktuell position. Vänsterklick på en områdesmarkering visar ID, namn och position. Dubbelklick zoomar in och centrerar. Högerklick visar aktuellt väder för platsen (endast för utekörare).
Sökning på "Id" listar vem som har kört reservatet och när. Visning av dina aktiverade och körda områden för året fås genom att i "Områdesnamn" skriva mina egna. Söker du istället på min historik visas samtliga områden från de år du har deltagit (SK6EIs regi).
Här visas de senaste 100 områdena i databasen.
Aktuell kartbild kan exporteras till en gpx-fil för bl.a. visning på andra kartor. Observeta att teckenkodningen är UTF-8!
GPS aktiveras genom att klicka på GPS-ikonen uppe tv. i kartan. OBSERVERA att GPS i dator eller mobil enhet måste vara aktiverad för att få exakt position. Tänk även på att det dröjer en stund innan GPSen rapporterar exakt position. Funktionen genererar ett spår av GPS-punkter. Blir det för många får du ladda om kartan och återigen aktivera funktionen.
APRS aktiveras genom att fylla i callet på sökt station i "spåra-rutan" och klicka på spara. Spårning uppdateras endast om kartan laddas om. För realtidsspårning hänvisas till aprs.fi som för övrigt levererar aprs-datan.

Allmän markering
Aktiverat område - RSTS ifylld (körd på CW markeras med en prick)
Kört område - RSTM ifylld
Aktiverad och körd - Både RSTM & RSTS ifyllda (körd på CW markeras med en prick)
GPS-spår
APRS-position


Externa kartor
Länsstyrelsen webbgis
Natura 2000 network viewer
Naturvårdsverket
Hjälp att komma igång men att hitta områdesgränser.


Senast aktiva (20 senaste)
Här visas senaste dygnets aktivitet i loggen vad gäller körda områden.
Fem färger visar aktualitet.
GRÖN - Området är loggat/finns i loggen.
RÖD - QSO mindre än 5 minuter.
BLÅ - QSO mellan 5 - 15 minuter.
SVART - QSO äldre än 15 minuter.
GRÅ - QSO äldre än ca. 12 timmar.
Klicka på områdes-id för att visa positionen på kartan.
Det är av vikt att ni som sitter hemma loggar direkt samt att onlinetid används för att informationen ska vara nyttig för övriga! Synkronisera gärna klockan mot en tidsserver. Är tidsfelet för stort uppdateras inte senast aktiva.
Plinget kan väljas av/på samt med eller utan repetition under "Mina uppgifter" i "Loggbok".


Senast aktiva - mobilnotifikation
För att få information om senast körda områden då man inte sitter vid datorn kan appen Pushover användas. Appen levereras av 3:e part och kan provköras i 30 dagar innan ett köp krävs till en rimlig kostnad på 50kr.
Pushover för Android
Pushover för IOS
Registreringslänk för prenumeration finns under mina uppgifter i loggboken.


Stat-widget
Här visas dagens körda områden och QSO:n i kortfornat. Passar bra för utekörare som snabbt vill se vad som körs "just nu". Sidan kan t.ex läggas in i appen "Web Widget" och då fås utseendet som på bilden.
Använd länken "smff.sk6ei.se/stat_widget.php?user=DittCall". ("DittCall" byter du naturligtvis ut mot eget "Call")


RBN-information
Två alternativ för att kontrollera RBN-spottar finns. Antingen via menyn eller via "Senast aktiva" där en spot markeras med ">>>>". Samma färgkodning som ovan gäller med undantaget att spotten tas bort efter ca 30 minuter. För att bli spottad krävs "RBN aktiv för din signal" är ikryssad under "Mina uppgifter" i "Loggbok" samt man sänder CQ på 3544 +/- 3kHz.
Observera att det endast är du som utekörare på CW som ska ha funktionen ikryssad och att ändrad inställning kan ta upp till 24 timmar innan den slår igenom!
Spottarna levereras av OH6BG via The Nordic Skimmer www.voacap.com/skimmer i Finland.
Senast aktiva uppdateras automatiskt och det plingar till när ett nytt område läggs in i listan.
Självspottnig
Självspottnig är tillåtet om inget gensvar fås på CQ. Det görs i loggboken genom att logga följande: QSOCall "SPOT", OmrS "Ditt område", Anteckning "QRG". Alltså SPOT, Områdesnummer samt Frekvens med fyra siffror.
Regler
- Spottning får ej ske i onödan.
- Stationen måste finnas minst 5 minuter på aktuell QRG efter spottning.


Diplom
Diplomhanteringen är automatisk och markeras med en länk i Loggboken bredvid aktuell poängställning. Efter att diplomet har skapats kan det hämtas och skrivas ut via Diplom.
Diplom för föregående års tävling kan genereras i "Loggbokshistorik". Observera att ett år bakåt i tiden gäller.


Bloggen
Det som skrivs i bloggen ska vara relaterat till aktiviteten Svenska naturreservat.

Tänk på vad du skriver. Inlägg som kan anses stötande eller kränkande kan komma att tas bort, detsamma gäller bilder. Tänk även på att inlägg utan bilder raderas automatiskt efter 7 dagar.
Egna inlägg kan alltid redigeras. Har ett inlägg fått kommentarer kan det ej längre tas bort. För att kunna radera ett inlägg måste först alla bilder tas bort.
Tänk på bildens rotation. Det finns en funktion Autorotation av bilder som läser av bildens EXIF-data och vänder bilden rätt. Det går även att rotera bilden vid editering av inlägget.
Länkar: För länkar av typen www.smff.se skrivs endast länken. För länkar av typen smff.sk6ei.se skrivs länken som http://smff.sk6ei.se
Bloggen uppdateras automatiskt var 10:e minut.


Chatt
I loggboken finns en chattfunktion. Den är tänkt att användas för "snabba meddelanden" och följande gäller.

Tänk på vad du skriver.
- Inlägg som kan anses stötande eller kränkande är inte tillåtna.
- Inlägg raderas automatiskt efter 3 timmar.
- Det du skriver bör inte vara längre än en mening. Exempel på innehåll "SK6EI 7085"
- Använd bloggen till övriga inlägg!

Senaste inlägget visas nederst ovanför rutan där kommentarerna skrivs. Framen scrollas automatikt till senaste inlägget så länge man inte har klickat i rutan för att skriva något.


Resultat
Här återfinns alla resultat uppdelade på total poäng, aktiverade och körda områden. Betalande medtävlare visas med blå text. Dessutom finner du alla medtävlandes och din personliga statistik.
För att se medtävlandes statistik klickar du på signalen under Körda områden. Där visas antalet QSO samt antalet aktiveringar på aktuellt område. Längst ned på sidan finns även länkar för bandstatistik.
Du kan även maila en person genom att klicka på signalen under Poängtävlingen om du är inloggad.
Historik finns för föregående års topplistor. För summerad total historik väljs år "0".
Längst ned på statistiksidan finns även "Most wanted", "Månadsstatistik" samt "3-dagarstopplista".


Loggboken
För att få ett bekräftat QSO måste tiden vara inom +/-45 minuter samt områdes-id måste stämma. Vid loggning 'crosscheckas' data mot motstationen två gånger.
Kontroll 1: 'Crosschecking' görs även mot mottaget område. På så vis kan man lätt se om ett område redan har körts. Om så är fallet grönmarkeras loggad station. OBS, kontroll av sänt område sker EJ.

Kontroll 2: 'Crosschecking' görs mot call samt sänt och mottaget område, felaktiga/misstänkt felaktiga QSO markeras med ? och genom att klicka på frågetecknet fås motstationens loggning av berört QSO. Bekräftade (kryssade) QSO är låsta och kan normalt ej redigeras med undantag från "Anteckning". Anteckning kan redigeras genom att klicka på platsen för den. Tänk på att Anteckning syns vid loggsök.

Upplåsning av bekräftat QSO
För att ta bort ett felloggat QSO krävs att båda parterna är över ens. Förfarandet förklaras i bloggen.

Loggboken kan sorteras på obekräftade QSO genom att kryssa i rutan längst ned i loggen. Okryssade kontaker kan "gömmas" i listningen. De kommer då sist i datumordning. (Gömda QSO döljs inte i osorterade listningen).
Det finns även möjlighet att söka valfritt call i valfri loggbok. Föregående års QSO:n arkiveras vid årsskiftet. Inga ändringar kommer att kunna göras i föregående års logg efter arkiveringen! Det betyder att QSO kört den 31/12 måste loggas samma dag!
Historik / Sök Hittar du längst upp till höger i loggboken.
Historik - Här finns alla QSO för tidigare år
Sök - Sökning på call och områden i valfti loggbok eller listning av egna okonfirmerade QSO (sorterade efter poäng) som liggen inom 14-dagars gränsen.

Möjlighet finns att ladda upp och exportera en ADIF-fil enligt följande standard. Vid export exporteras alltid hela loggen. Loggfilen kan redigeras med ADIF2XLS.
Lösa loggblad för utskrift finner du här.


Offlineloggning:
Loggning kan göras mha. SMFFSSLALog. OBS, vi ger ingen som helst support på programmet som du kan ladda ned här.
SMFFSSLALog Ver-4.4 Ny version som även kan logga SMSS och SMLA.
Även SM7FDS har ett loggprogram. Kontakta honom för information.


Informationsblad
Ibland dyker det upp intresserade och även andra nyfikna personer som undrar vad man håller på med? Denna info kan vara bra att lämna om vår hobby. SMFF-info-ver-1.pdf Du skriver ut den på ett A4 papper eller annat format.


WWFF vs SMFF
WWFF - World Wide Flora Fauna är den internationella versionen på SMFF. WWFF har striktare regler. T.ex. måste minst 44 stationer köras för att området ska räknas. All utrustning inklusive operatör måste befinna sig i området samt endast ett område kan köras åt gången. Naturligtvis finns det även fördelar. SMFF kan kombineras med WWFF om reglerna följs. Internationellt är reservaten HETT eftertraktade och man hamnar lätt i en timslång pile-up! För gällande regler hänvisas till WWFF. Logguppladdning i WWFF administreras av SM7FSK, Peter dit du skickar dina loggar.
SMFF - WWFF Award Program hittar du på smff.5inch.dk