SMFF - Svenska Naturreservat

Senast aktiva
Topplista
SMPD-logo

Välkommen att delta i SMPD

SMPD - Svenska PortabelDagen är en deltävling där SMFF och SMSS slås ihop för att ytterligare sporra portabelkörandet bland deltagarna.

Regler
Nuvarande regler för SMFF/SMSS gäller med följande tillägg/undantag.

- Tävlingen är öppen för alla som är registrerade på både SMFF/SMSS.
- Tävlingen är endast öppen under en begränsad tid. För 2019 gäller 1:a helgen i april, dvs. 6-7/4 .
- QSO måste loggas i både SMFF och SMSS-loggen.
- Datorloggning: FF/SS fungerar.
- HQ-station aktiveras i område + ev. fler stationer från SK6EI. HQ kommer att undantas från regeln fast antenn/utrustning. Tanken är att ev serva utekörarna med tider och områden.

Poängberäkning
Samma regler för poängberäkning gäller med undantaget att SMFF - SMSS och vice versa ger 4 poäng.
- Topplista SMPD
- Topplista körda områden (här finns chansen för hemmaköraren)

Resultat
Här listas aktuellt Resultat SMPD

Loggning
QSO loggas i respektive logg.
SMFF-logg: Sjökod loggas i "Anteckningar"
SMSS-logg: Reservatkod loggas i "Anteckningar"


Loggexempel
Nedan visas ett exempel på hur loggningen ska göras.

Förutsättningar:
ADMIN finns vid sjön AABB
SA5BZT finns i området 1243

Båda operatörerna måste logga dels ETT QSO i SMFF och dels ETT QSO i SMSS!
Komihågregel:
När du fyller i "OmrS" ska även "Anteckning" fyllas i. Anteckningens område loggas på vanligt sätt i "OmrM" i den andra loggen.

SMPD-logo: This work, is a derivative of "Free Vector Business Silhouettes Vector download" by Cliparthut.com is licensed under CC BY 4.0
I klartext: Ovanståede text måste inkluderas om du använder logon!