SMFF - Svenska Naturreservat

Senast aktiva
Topplista
SMPD-logo

Välkommen att deltaga i SMPD

SMPD - Svenska PortabelDagen är en deltävling där SMFF och SMSS slås ihop för att ytterligare sporra portabelkörandet bland deltagarna.

Regler
Nuvarande regler för SMFF/SMSS gäller med följande tillägg/undantag.
- Tävlingen är öppen för alla som är registrerade på både SMFF/SMSS.
- Tävlingen är endast öppen under en begränsad tid. För 2021 är tävlingen pausad.
- QSO måste loggas i både SMFF och SMSS-loggen.
- Datorloggning: FF/SS fungerar.
- HQ-station kan aktiveras i område + ev. fler stationer från SK6EI. HQ är undantagen från regeln fast antenn/utrustning. Tanken är att ev. serva utekörarna med tider och områden.

Poängberäkning
Samma regler för poängberäkning gäller med undantaget att poängen i SMFF och SMSS summeras och läggs i topplistan.
- Topplista SMPD
- Topplista körda områden (här finns chansen för hemmaköraren)

Resultat
Här listas aktuellt Resultat SMPD

Loggning
QSO loggas i respektive logg.SMPD-logo: This work, is a derivative of "Free Vector Business Silhouettes Vector download" by Cliparthut.com is licensed under CC BY 4.0
I klartext: Ovanståede text måste inkluderas om du använder logon!